BİNGÖL İLİ YATIRIM PROGRAMI 2018
 
(Bin ₺)
 
 
TARIM-ORMANCILIK
NO
 
KURULUŞU
 
SEKTÖRÜ
 
PROJE NO
 
PROJE ADI
 
YERİ
 
KARAKTERİSTİK
 
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
 
PROJE TUTARI
 
2017 YILI SONU TOPLAM HARCAMA
 
2018 YILI YATIRIMI
1
DEVLET SU İŞLERI GEN. MD.
TARIM
2011A010180
Bingöl-Genç (DAP)
Bingöl
Sulama (945 ha)
2011-2019
25.000
_
7.000
2
ORMAN GEN. MÜD.
ORMANCILIK
2013A050080
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (DAP)
Bingöl-Muş-Elazığ
Etüt-Proje,Müşavirlik
Kontrollük
2013-2019
1.465
545
450
3
ORMAN GEN. MÜD.
ORMANCILIK
2012A050190
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (DAP)
Bingöl-Muş-Elazığ
Ağaçlandırma (450 ha), Bozuk Ormanların Reh. (300 ha), Mera Islahı (300 ha), Toprak Muhafaza (3.000 ha)
2012-2019
107.261
76.498
29.443
TOPLAM
133.726
77.043
36.893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAĞLIK
4
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK
-
Devlet Hastanesi (100 Yt.)+Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (150 Yt.) (DAP)
Bingöl
Hastane İnşaatı (50.000 m2), (250 Yatak)
2017-2020
100.000
-
25.000
 
 
TOPLAM
100.000
-
25.000
 
 
 
 
(Bin ₺)
NO
 
KURULUŞU
 
SEKTÖRÜ
 
PROJE NO
 
PROJE ADI
 
YERİ
 
KARAKTERİSTİK
 
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
 
PROJE TUTARI
 
2017 YILI SONU TOPLAM HARCAMA
2018 YILI YATIRIMI
 
ULAŞTIRMA
5
KARAYOLLARI
GEN. MÜD.
ULAŞTIRMA
2013E040730
Bingöl-Solhan-Muş Devlet Yolunun BSK Yapımı (DAP)
Bingöl-Muş
Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (98 km)
2013-2021
268.581
7.267
10.000
 
6
KARAYOLLARI
GEN. MÜD.
ULAŞTIRMA
2009E040160
(Erzurum-Aziziye)Ayr.-Çat-Karlıova-Bingöl
Bingöl-Erzurum
Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol (178 km)
2009-2021
369.764
265.787
32.125
 
7
KARAYOLLARI
GEN. MÜD.
ULAŞTIRMA
2009E040160
Bingöl-Genç-Kocaköy-(Diyabakır-Silvan)Ayr. (DAP,GAP)
Bingöl-Diyarbakır
Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol (119 km)
2009-2021
262.252
185.998
25.700
 
8
KARAYOLLARI
GEN. MÜD.
ULAŞTIRMA
1993E040860
Elazığ-Bingöl (DAP)
Bingöl-Elazığ
Bölünmüş Yol (143 km)
2003-2021
364.769
116.303
30.000
 
9
KARAYOLLARI
GEN. MÜD.
ULAŞTIRMA
2011D020040
Kiğı Barajı Deplase yolları (DAP)
Bingöl
2A Standardında Karayolu 54 Km
2011-2019
527.626
345.150
10.000
 
10
DEMİRYOLLARI
GEN. MÜD.
ULAŞTIRMA
2010E010090
Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplasmanı (DAP)
Bingöl-Elazıg-Muş
Müşavirlik/Kontrollük,Tek Hat Demiryolu (114 km)
2010-2018
2.023.750
1.907.588
116.162
 
11
DEMİRYOLLARI
GEN. MÜD.
ULAŞTIRMA
2012E010060
Suveren-Gözertepe-Genç Yeni Demiryolu (DAP)
Bingöl
Tek Hat Demiryolu ( 17 km)
2015-2021
156.295
1.082
1.000
 
TOPLAM
3.973.037
2.829.175
224.987
 
 
 
 
 
 
 
(Bin ₺)
NO
 
KURULUŞU
 
SEKTÖRÜ
 
PROJE NO
 
PROJE ADI
 
YERİ
 
KARAKTERİSTİK
 
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
 
PROJE TUTARI
 
2017 YILI SONU TOPLAM HARCAMA
2018 YILI YATIRIMI
EĞİTİM
12
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2018H030140
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
Bingöl
Etüt-Proje
2018-2018
100
-
100
13
 
 
 
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2009H030630
Kampus Altyapısı (DAP)
Bingöl
Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol,
Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
2009-2020
24.000
19.604
3.000
14
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2009H030650
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Bingöl
Lojman (50 Daire)
2009-2019
5.500
-
2.500
15
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2018H030150
 
Muhtelif İşler (DAP)
Bingöl
Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap,
Makine-Teçhizat
 
2018-2018
4.000
-
4.000
16
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2018H030160
Yayın Alımı (DAP)
Bingöl
Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
2018-2018
396
-
396
17
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2009H030640
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
Bingöl
Hangar Binası (2.700 m2), İlahiyat Fakültesi (12.000 m2),Kütüphane Binası (6.000 m2), Hayv. Has. (5.400 m2),
2009-2019
 
 
 
 
39.685
 
 
 
 
15.140
 
15.000
 
18
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2010H050090
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
Bingöl
Spor Kompleksi (3500 m2)
2010-2018
5.150
3.650
1.500
19
BINGÖL ÜNIVERSITESI
EĞITIM
2017K124000
 
İhtisaslaşma Projesi
(Arı ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi (DAP), Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değ. (DAP))
Bingöl
Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, Bilgi ve iletişim
Teknolojileri, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Müşavirlik,
Makine-Teçhizat
2017-2021
59.824
3.766
4
20
DIYANET İŞLERI BAŞKANLIĞI
EĞITIM-KÜLTÜR
2013H040010
Bingöl Müftülük Hizmet Binası (DAP)
Bingöl
Hizmet Binası (4.239 m2)
2017-2018
5.000
3.500
1.500
TOPLAM
143.655
45.560
28.000
 
 
 
(Bin ₺)
NO
 
KURULUŞU
 
SEKTÖRÜ
 
PROJE NO
 
PROJE ADI
 
YERİ
 
KARAKTERİSTİK
 
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
 
PROJE TUTARI
 
2017 YILI SONU TOPLAM HARCAMA
2018 YILI YATIRIMI
KONUT
21
EMNIYET GEN. MÜD.
KONUT
2017G000201
Lojman Yapımı (DAP
Bingöl
Lojman (32 daire), (4259 m2)
2017-2021
11.597
750
500
22
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KONUT
2017G000406
Öğretmen Konutu (DAP)
Bingöl
Lojman (21 daire), (1920 m2)
2017-2018
3.300
2.550
750
23
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KONUT
2018G000670
Öğretmen Konutu (DAP)
Bingöl
Lojman (15 daire), (1280 m2)
2018-2020
2.400
-
1.320
 
17.297
3.300
2.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DKH-SOSYAL
24
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
DKH-SOSYAL
2018K140040
Bina Bakım ve Onarımları (DAP, DOKAP, GAP)
Bingöl ve 11 İl
 
Bina Bakım ve Onarımları
2018-2018
5.200
-
5.200
25
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
DKH-SOSYAL
2018K140230
İl Hizmet Binaları ve Yönetim Merkezleri Analizi (DAP,DOKAP, GAP)
Bingöl ve 14 İl
 
Jeolojik ve Jeoteknik Etüt
2018-2018
2.000
-
2.000
TOPLAM
7.200
-
7.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
4.374.915
2.955.178
324.650