BİNGÖL İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
2018 YILINDA KİRAYA VERİLECEK YAYLA VE MERALARIN LİSTESİ
 
I-2018 Yılı Otlatma Mevsimi için Bingöl İl ve İlçeleri sınırlarında bulunan ihtiyaç fazlası yayla ve meralar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) Maddesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tarih ve saatlerde pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
II-İhaleye katılacak kişiler ihale şartnamesini İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilirler.
III-İstenen belgeler: Birlik Üyeliği, Hayvancılık Bilgi Sistemi Kaydı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aynı adreste ne zamandan beri ikamet ettiği yazılacak), Geçici Teminat Makbuzu, Noter Tasdikli Taahhütname
IV-İhaleler Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
V-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
 
Sıra No 
İl-İlçe Adı
Köy/Mahalle  ve Mera/Yayla Adı
Kiralama Süresi (gün)
Mera Yayla Otlatma kapasitesi (KBHB)*
Ada/Parsel Numarası
Tahmini Bedel (TL)
Geçici Teminat Bedeli  % 25 (TL)
Kiralanacak Alan Miktarı (da)
İhale Tarihi
İhale Saati
 
 
1
Bingöl-Merkez
Oğuldere-Bulguran Yaylası
150
500
101/3
3.500,00
875,00
930
11.04.2018
10:00
 
*(KBHB): Küçükbaş hayvan birimi