BİNGÖL İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
2018 YILINDA KİRAYA VERİLECEK YAYLA VE MERALARIN LİSTESİ
 
I-2018 Yılı Otlatma Mevsimi için Bingöl İl ve İlçeleri sınırlarında bulunan ihtiyaç fazlası yayla ve meralar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) Maddesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tarih ve saatlerde pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
II-İhaleye katılacak kişiler ihale şartnamesini İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilirler.
III-İstenen belgeler: Birlik Üyeliği, Hayvancılık Bilgi Sistemi Kaydı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aynı adreste ne zamandan beri ikamet ettiği yazılacak), Geçici Teminat Makbuzu, Noter Tasdikli Taahhütname
IV-İhaleler Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
V-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
 
Sıra No 
İl-İlçe Adı
Köy/Mahalle  ve Mera/Yayla Adı
Kiralama Süresi (gün)
Mera Yayla Otlatma kapasitesi (KBHB)*
Ada/Parsel Numarası
Tahmini Bedel (TL)
Geçici Teminat Bedeli  % 25 (TL)
Kiralanacak Alan Miktarı (da)
İhale Tarihi
İhale Saati
 
 
1
Bingöl-Merkez
Yukarı Uzunsavat
150
1575
0/370
11.025,00
2.756,25
2916
02.04.2018
10:00
 
2
Bingöl-Merkez
Aşağı Uzunsavat
150
1575
0/370
11.025,00
2.756,25
2916
02.04.2018
10:10
 
3
Bingöl-Merkez
Yaygınçayır-Kuruca
150
1670
0/718
11.690,00
2.922,50
3100
02.04.2018
10:20
 
4
Bingöl-Merkez
Üçyaka-Ağdar
150
1440
102/93
10.080,00
2.520,00
2665
02.04.2018
10:30
 
5
Bingöl-Merkez
Oğuldere-Bulguran Yaylası
150
500
101/3
3.500,00
875,00
930
02.04.2018
10:40
 
6
Bingöl-Solhan
Mutluca-Kandil Yaylası
150
500
102/8
3.500,00
875,00
925
03.04.2018
10:00
 
7
Bingöl-Solhan
Mutluca- Mihran ve Şeik
150
700
102/15
4.900,00
1.225,00
1300
03.04.2018
10:10
 
8
Bingöl-Solhan
Boğlan-Terazin
150
2970
358/1
20.790,00
5.197,50
5500
03.04.2018
10:20
 
9
Bingöl-Solhan
Boğlan-Avgani
150
2160
358/1
15.120,00
3.780,00
4000
03.04.2018
10:30
 
10
Bingöl-Solhan
Boğlan-Gahuran
150
1990
358/1
13.930,00
3.482,50
3680
03.04.2018
10:40
 
11
Bingöl-Solhan
Boğlan-Musadüzü
150
1730
358/1
12.110,00
3.027,50
3200
03.04.2018
10:50
 
12
Bingöl-Karlıova
Hasanova-Alacaçayır
150
715
101/576
5.005,00
1.251,25
1325
05.04.2018
10:00
 
13
Bingöl-Karlıova
Çiftlik- Kantarkaya Sırtı
150
2200
0/172
15.400,00
3.850,00
4075
05.04.2018
10:10
 
14
Bingöl-Karlıova
Viranşehir-Beyçimen
150
300
110/1
2.100,00
525,00
560
05.04.2018
10:20
 
15
Bingöl-Karlıova
Kızılçubuk-Zero
150
2025
223/1
14.175,00
3.543,75
3750
05.04.2018
10:30
 
16
Bingöl-Karlıova
Kızılçubuk-Dolaman
150
1600
224/1
11.200,00
2.800,00
2960
05.04.2018
10:40
 
17
Bingöl-Karlıova
Kazanlı-Şip Tepeleri
150
2400
113/43, 114/4, 116/2, 116/3, 117/1
16.800,00
4.200,00
4460
05.04.2018
10:50
 
18
Bingöl-Karlıova
Kaynarpınar-Aktaş Çavuşlu
150
900
113/148
6.300,00
1.575,00
1670
06.04.2018
10:00
 
19
Bingöl-Karlıova
Kaynarpınar-Fakı Kömü
150
1080
129/43
7.560,00
1.890,00
2000
06.04.2018
10:10
 
20
Bingöl-Karlıova
Kaynarpınar-Siloper
150
620
246/8
4.340,00
1.085,00
1150
06.04.2018
10:20
 
21
Bingöl-Karlıova
Kaynarpınar-Yukarı Kayık
150
3000
295/2
#######
5.250,00
5560
06.04.2018
10:30
 
22
Bingöl-Karlıova
Kaynarpınar-Horhor
150
700
313/1
4.900,00
1.225,00
1300
06.04.2018
10:40
 
23
Bingöl-Karlıova
Kaynarpınar-Aşağı Kayık
150
1350
296/8
9.450,00
2.362,50
2500
06.04.2018
10:50
 
24
Bingöl-Karlıova
Tuzluca-Mikail
150
1260
121/1
8.820,00
2.205,00
3500
09.04.2018
10:00
 
25
Bingöl-Karlıova
Ilıpınar-Piganyatağı
150
300
109/64
2.100,00
525,00
850
09.04.2018
10:10
 
26
Bingöl-Karlıova
Hasanova-Hışhişik Yaylası
150
1350
101/375
9.450,00
2.362,50
2500
09.04.2018
10:20
 
27
Bingöl-Karlıova
Hasanova-Karaşah Yaylası
150
1350
101/445
9.450,00
2.362,50
2500
09.04.2018
10:30
 
28
Bingöl-Karlıova
Hasanova-Karakaş Yaylası
150
1200
101/577
8.400,00
2.100,00
2225
09.04.2018
10:40
 
29
Bingöl-Karlıova
Hasanova-Sincik Yaylası
150
1080
101/446
7.560,00
1.890,00
2000
09.04.2018
10:50
 
30
Bingöl-Karlıova
Hasanova-Sincik Tepe
150
1080
101/444
7.560,00
1.890,00
2000
09.04.2018
11:00
 
31
Bingöl-Karlıova
Ortaköy-Koyunyatağı
150
360
103/46
2.520,00
630,00
1000
09.04.2018
11:10
 
32
Bingöl-Yayladere
Yavuztaş-B.Pınarı ve Atbeli
150
500
127/13, 127/14
3.500,00
875,00
940
10.04.2018
10:00
 
33
Bingöl-Yayladere
Yavuztaş- Sülbüs Yamacı
150
1450
118/131
10.150,00
2.537,50
2700
10.04.2018
10:10
 
34
Bingöl-Yayladere
Yavuztaş-Bedir Dağı Yamacı
150
500
128/17
3.500,00
875,00
940
10.04.2018
10:20
 
35
Bingöl-Yayladere
Merkez-Çikoğlu Yaylası
150
750
494/30
5.250,00
1.312,50
1400
10.04.2018
10:30
 
36
Bingöl-Yayladere
Haktanır-Tikan Tepe (Dağ)
150
200
405/23
1.400,00
350,00
440
10.04.2018
10:40
 
37
Bingöl-Yedisu
G.pertek-Çiçekli M. Meh.
150
700
144/1, 146/1
4.900,00
1.225,00
1300
10.04.2018
10:50
 
38
Bingöl-Yedisu
Kaşıklı-Andoz
150
900
138/1
6.300,00
1.575,00
1670
10.04.2018
11:00
 
39
Bingöl-Yedisu
Kaşıklı-Kabakaltı
150
550
139/1
3.850,00
962,50
1020
10.04.2018
11:10
 
40
Bingöl-Kiğı
Eskişehir-Kiğı Yaylası
150
750
212/1
5.250,00
1.312,50
1400
10.04.2018
11:20
 
*(KBHB): Küçükbaş hayvan birimi